Maurits Cornelis Escher (1898-1972) werd geboren in Leeuwarden. Hij is bekend om zijn houtsneden, houtgravures en lithografieën, waarin hij vaak speelde met wiskundige principes.

Aanvankelijk maakte hij realistische schetsen van de natuur, die hij in zijn atelier bewerkte tot prenten. Later legde hij zich toe op werken die op het eerste gezicht nauw aansluiten bij de werkelijkheid, maar in feite onmogelijk kunnen bestaan buiten de door de kunstenaar gepresenteerde wereld. Zijn werk vertoont invloeden van surrealisten als Magritte, die een hogere werkelijkheid zoeken achter uiterlijke verschijnselen.