Bryan Claessen (Maastricht, 1977) is een autodidactische kunstenaar die zijn opvattingen over de wereld weergeeft in schilderijen. Initieel bevatten Bryan’s werken veel abstractie en lege ruimtes. Hierna dook de kunstenaar de geschiedenis in en presenteerde hij zijn publiek zijn blik op de American Tragedy. Momenteel vindt hij de eenzame, maar niet ongelukkige, aanwezigheid van individuen in verwarrende situaties opnieuw uit.

In zijn recente werk schets hij sfeerbeelden, plekken die hem intrigeren. Vaak gebouwen of landschappen waarin zich een of meerdere personen bevinden, in een bevreemdende combinatie van realisme en abstractie. Hij laat het aan de toeschouwer om na te denken over deze situatiebeelden, zoals we allemaal nadenken waarom we in situaties belanden en waarheen ze ons leiden. De coronaperiode zorgde in die zin voor veel inspiratie.

Antwoorden op de vragen die Bryan´s schilderijen opwerpen, zijn er niet altijd. Soms is het puur genieten van compositie en kleuren. En eindeloos blijven kijken, zonder dat het ooit gaat vervelen.

Werken (gemaakt in de coronaperiode 2020/2021): The Visitors, Trans Europa, The Tourists, Why did i come here? I thought, Vanishing point.

Bryan Claessen