The Belgian artist Jan Samyn (Kortrijk, West Flanders) is a pre-eminent storyteller. He is constantly writing, reading, drawing and coming up with new ideas. As he writes, he sketches imaginary machines based on a labyrinthine order of words, images, symbols and colours. It is in that complexity that he prefers to hide, as an eternal nomad, restlessly on a quest. Samyn has kept his studio in Maastricht since 2013, which also serves as the starting point for the world tour of his project Ma Machine d´Émotions.

Dr. Ivan D. Dobrev
Ma Machine d´Emotions (EN)

Ma Machine d´Emotions is the story of a man wrestling with how to express his emotions who then builds a gigantic, unbelievably complex machine in which he conceals a special emotion that only she for whom it is intended will be able to discover: a secret message meant for one particular person hidden amidst the organised chaos of 523 different emotions.

The story centres on a gigantic man figure depicted kneeling on a wooden chair, who clasps an enormous humming top in his claws, on which the 523 emotions are classified according to a complex order of prime numbers, categories, colours, symbols, languages and texts. Detailed pen drawings depict the machine and the man and the individual emotions and their interconnections.

The start of this fantastic tale is summed up in an initial series of 43 pen drawings, on view at Café Zondag on Wyckerbrugstraat in Maastricht through 3 August 2021. The story will then further unfold during an exhibition world tour through Resana (IT), Cascais (PT), Barcelona (ES), Lyon (FR), San Diego (US), Hawaii (US) and New York (US), among other locations.

Along the way, the travelling story will also be documented in a self-writing novel. The world tour is at the same time a quest for the ideal city in which to build the 23-metre-high machine, where it can spit out its emotions.

Ma Machine d´Emotions (NL)

De Belgische kunstenaar Jan Samyn (Kortrijk, West-Vlaanderen) is een verhalenverteller pur sang. Hij schrijft, bedenkt, leest en tekent continu. Al schrijvend maakt hij schetsen van fictieve machines, die een labyrintische orde van woorden, beelden, symbolen, kleuren bevatten. In die complexiteit verbergt hij zich het liefst, als een eeuwige nomade, rusteloos op zoek. Sinds 2013 heeft Samyn een atelier in Maastricht, tevens het startpunt van de wereldtour van zijn project Ma machine d´emotions.

Ma Machine d´Emotions is het verhaal van een man die worstelt met het uiten van zijn emoties en daarom een gigantische, ongelofelijk complexe machine bouwt waarin hij een bijzondere emotie verbergt, die alleen zij zal kunnen ontdekken. Een verborgen boodschap, bedoeld voor één persoon, verborgen in een georganiseerde chaos van 523 verschillende emoties.

Het verhaal centreert zich rond het beeld van een gigantische manfiguur die, knielend op een houten stoel, een enorme bromtol in z´n klauwen klemt, waarop de 523 emoties zijn gerangschikt in een complexe orde van priemgetallen, categorieën, kleuren, symbolen, talen en teksten. Gedetailleerde pentekeningen vertellen over de machine, de man, de afzonderlijke emoties en hun samenhang.

Een eerste serie van 43 pentekeningen vormt de start van deze fantastische vertelling. Tot 3 augustus 2021 zijn ze te zien in Café Zondag aan de Wyckerbrugstraat in Maastricht. Daarna ontvouwt het verhaal zich verder tijdens een wereldtour van de expo langs onder andere Resana (IT), Cascais (PT), Barcelona (ES), Lyon (FR), San Diego, Hawaii en New York (USA).

Het reizende verhaal wordt gaandeweg opgetekend in een zichzelf-schrijvende roman. Tegelijkertijd is de wereldtour een zoektocht naar de ultieme stad waar de 23 meter hoge machine gebouwd kan worden en z´n emoties kan uitspuwen.